Ouders & RugbyClub Amsterdam

Als ouder zal je mogelijk een aantal bedenkingen hebben, praktische vragen en vragen over wat rugby en de rugbycultuur inhoudt voor je kind en voor jou als ouder.

Wij erkennen, dat rugby geen gevestigde sport is en waar omheen verhalen hangen, die misschien de lading niet dekken.

Onbekendheid & (On)Veiligheid

Maakt de drempel om kinderen aan te melden bij rugby groter dan bij bekende sporten.

 • Is rugby wel veilig?
 • Is mijn  kind niet te jong, te klein, te fors, te dun, etc.?
 • Zijn rugbymensen niet te hard voor elkaar?
 • Wat voor cultuur hangt er omheen en passen wij daar wel bij?

Rugby is een contactsport, maar ondanks dat is het veilig om een aantal redenen

 • Kinderen worden via aangepaste regels per leeftijdscategorie stap voor stap ingevoerd in de wedstrijdsport met het aanleren van veilige contactvaardigheden
 • Spelregels worden voortdurend aangescherpt om veiligheid te bevorderen, begeleid met informatie voor coaches en trainers hoe dit te implementeren
 • Goed gecommuniceerde veiligheidsprotocollen, worden aangeboden met gratis cursussen (zoals bij voorkomen van hersenschuddingen)
 • Hoeveelheid blessureleed verschilt uiteindelijk niet veel van andere veldsporten en vechtsporten

Maar we zijn geen watjes

 • Een blauwe plek, een schram, een bult is precies wat het is, het doet even zeer en daarna ga je verder
 • We stellen ons niet aan, om een gele, rode kaart of penalty te forceren
 • We applaudisseren/juichen als iemand weer opstaat en verder gaat na een stevige tackle
 • We gaan er 100% voor -> Fortuna Audentes Juvat (het fortuin is met de dapperen)

We sluiten in en stoten niemand af

 • Rugby kent vele posities met allemaal verschillende vaardigheden, waardoor er voor iedereen plek is
 • Rugbycultuur is insluitend, omarmend met een sterk gemeenschapsgevoel, we kijken niet naar afkomst, gender, identiteit, status -> Samen = Meer
 • We hebben sterk beleefde kernwaarden -> Respect – Discipline – Kameraadschap

Kinderen & Ouderbetrokkenheid

Kinderen vinden het fijn, als hun ouders betrokken zijn bij hun sport en onderdeel zijn van hun vereniging.

“It takes a village to raise a child”

Het gaat niet alleen om halen en brengen, maar ook de interesse en het delen van verhalen en ervaringen en betrokken zijn op andere manieren.

Maar hoe raak je nu betrokken bij een sport als rugby, terwijl je de sport en de cultuur niet kent?

 • Familietraining rond iedere vakantie, geeft jullie gezin met aanhang de gelegenheid om op een prettige en veilige manier met de sport kennis te maken
 • Speciaal voor ouders op disndagavond hebben we touch voor ouders (een contactloze vorm van rugby), zodat je niet langs de kant hoeft te staan en de sport zelf kunt ervaren terwijl je kind traint
 • We organiseren diverse intro’s en cursussen voor ouders en geïnteresseerden, wanneer nodig en op verzoek

Hoe kun je betrokken zijn bij de club?

De club draait op inzet van leden en vrijwilligers. Kinderen, ouders, andere betrokkenen en geïnteresseerden kunnen vanuit eigen kracht, kennis, interesse, netwerk en ervaring bijdragen.

Wij leggen die vraag ook voortdurend neer bij de ouders.

Denk aan zaken als bestuur, trainers/coaches, begeleiders/verzorgers, barmensen, PR-Cie, Accommodatie-Cie, Evenementen-Cie, teammanagers/jeugd coördinator, materiaalbeheerder, lijnentrekkers, websitebeheerder, netwerkers, sponsoren, juridische zaken, politiek, zoeken van investeerders, etc.

Voor iedereen is wat weggelegd. Samen zijn we RugbyClub Amsterdam.

Hoe kunnen we het nog beter en toegankelijker maken?

Ideeën en inzet zijn welkom.

RugbyClub Amsterdam is een enthousiaste gemeenschap van mensen, die allemaal hetzelfde willen. Een gezonde en volwassen club zijn. Een stevige basis voor iedereen die rugby een warm hart toedraagt of wil ontdekken en ervaren wat het inhoudt, de sport en de cultuur.

We groeien samen met wat iedereen kan en wil bijdragen.

Middelen & Steunend Netwerk

Als je alleenstaand ouder bent met weinig inkomen, je gezin is afhankelijk van een uitkering door werkeloosheid, ziekte of anderszins, je geen mogelijkheden hebt om je kind kennis te laten maken met de sport.

RugbyClub Amsterdam probeert waar mogelijke obstakels weg te nemen

 • Door het hanteren van lage contributies
 • Met ondersteuning via JeugdFonds Sport & Cultuur/StadsPas Amsterdam
 • Met inzet van introductielessen op scholen in de wijk
 • Met zoeken naar nog op te zetten funding en mogelijkheden voor bijzonder omstandigheden
 • Door mee te denken en maatoplossingen te zoeken in geval de mogelijkheden voor jullie gezin of kinderen beperkt zijn

Praat er met ons over. Leg het voor bij je eerste contactpersoon, bestuur of eventueel onze vertrouwenspersoon.

Geld mag nooit een probleem zijn, om je kind te laten sporten!

Bezoek onze website voor meer info -> RugbyClub Amsterdam

Of neem contact op via het -> ContactFormulier


Geplaatst

in

door

Tags:

nl_NL