Eerste Officiële Lustrum

Voor 13 juli 2023 wordt het eerste officiële lustrum van RugbyClub Amsterdam genoteerd.

Hier een kort overzicht van wat er inde afgelopen 5 jaar bereikt is!

 • Jeugd heeft 2 trainingsavonden in de week, evenals de senioren
 • We werken op positieve manier samen met SV de Meteoor waar het veld en kantine betreft, totdat we een eigen accommodatie gecreëerd hebben
 • Dagelijks Bestuur heeft inmiddels een voltallige bezetting met Penningmeester Maria Luisa Solari, Secretaris Katina Stavrianos en Voorzitter Jan Schalkx
 • Vergaderstructuur krijgt agenda, verslaglegging en vaste data
 • Huishoudelijk Regelement is vastgesteld tijdens de ALV van woensdag 22 maart 2023 en te downloaden via de website
 • Missie en Clubcode zijn uitgewerkt en te vinden op de website
 • Documenten over veiligheid, opleidingen en organisatie zijn ter inzage te downloaden via de website
 • Vertrouwens Contact Persoon aangesteld in de persoon van Melanie Tat
 • Technische Staf is aangevuld met Hoofd TC Kevin Burton, Hoofd JeugdOntwikkeling Thibault Terrier en  Hoofd Arbitrage Gilles Robichon
 • Wedstrijdsecretais is Arthur de Vries
 • Pr- / SponsorCommissie o.l.v Tamara Gras voor sponsoring en i.s.m. Katina Stavrianos voor communicatie maakt een start met plan van aanpak en verdere uitwerking
 • Een aantal sponsors/subsidieverstrekkers zijn actief
 • Website is vernieuwd, uitgebreid met functionaliteit en op naam van de club overgedragen
 • Medewerking vanuit de gemeente om de club meer body te geven leidt tot gestructureerde aanpak benadering scholen, naschoolse opvang en meelopen van betaalde clubcoach
 • Gesprekken over eigen lokatie en accommodatie lopen met de gemeentelijke ambtenaren, de politiek op standsniveau en heeft vanuit de bestuurders in Amsterdam Noord hoge prioriteit

Geplaatst

in

door

Tags:

nl_NL