Rugbymentaliteit

Rugby Nederland heeft een aantal kernwaarden geformuleerd, die in de internationale rugbywereld herkenning vinden en die wij als club graag uitdragen. Ze zijn de kapstok, waaraan sportiviteit, sociaal-emotionele, fysieke en mentale veiligheid voortdurend getoetst worden. Inclusie, diversiteit en het toegankelijk maken en houden van de sport voor iedereen op basis van

  • Respect
  • Discipline
  • Kameraadschap

Gemeenschapszin

Het familiegevoel, dat we als club willen uitdragen, wordt tot uitdrukking gebracht met de onderstaande slogan

“Samen = Meer

Wij betrekken graag ouders bij activiteiten op de club.
Om de binding te versterken organiseren we familietrainingen, zijn er momenten met uitleg over spelregels, kunnen ouders het spel ervaren speciaal via touch-rugby. Ouders zijn hier over het algemeen heel enthousiast over.
Daarnaast proberen we het principe van 4 ogen en 4 handen te hanteren, waarbij ouders een rol kunnen spelen.
Het is een tweesnijdend mes. Aan de ene kant maakt het de trainingen lichter voor de trainers, aan de andere kant geeft het een zekere sociale controle en veiligheid.

Sportieve instelling

“Fortuna audentes juvat”
Het fortuin is met de stoutmoedigen

Rugby is een uitdagende sport, zowel op mentaal, fysiek als sociaal vlak.
Voor de leek lijkt het soms, alsof twee teams op een veld elkaar al rollebollend te lijf gaan.
Het zal niemand ontgaan, dat je op het veld allerlei beproevingen tegenkomt, die je aan moet durven.

Het mag er stevig aan toe gaan, maar altijd met respect, discipline en kameraadschap naar teamleden, tegenstander en scheidsrechter!

Rugby is a game for barbarians played by gentlemen.

Oscar Wilde
nl_NL