DownLoads

Transparantie en inzicht in ons beleid en organisatie vinden wij belangrijk voor onze leden, vrijwilligers, organisaties en andere betrokken partijen. Fundamentele informatie en documenten delen we graag en kun je hier downloaden.
Zij zijn bedoeld als kapstok voor een goede inrichting en werking van de vereniging, waar betrokkenen op terug kunnen vallen.
Houd er rekening mee, dat de inhoud van deze stukken onderhevig kan zijn aan verandering.

RugbyClub Amsterdam is eigenaar van deze documenten en daarmee van het copyright.
Indien je onze documenten of delen ervan zou willen gebruiken voor voorlichting, studie, je eigen club of anderszins ter bevordering van rugby, ben je vrij deze te gebruiken met in achtneming van het onderliggende gedachtengoed.

nl_NL